155. Ko mēs apliecinām ar vārdiem - Visvarenais Radītājs?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Dieva pacietība

Dieva labdarības un žēlastības apliecinājums

“Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tevi vada uz atgriešanos?” [Rom.2:4]

Dieva labdarības un žēlastības apliecinājums

Lasīt tālāk »Vai pāvests Francisks ir Antikrists?

Apbrīnojami kā (un nez kāpēc) pasaule izrāda milzīgu interesi un empātiju katoļu virsbīskapa pārvēlēšanas procesam. Baznīca taču skaitās šķirta no valsts. Pasaules valstis taču pārvalda laicīgās varas un valdības un politiskie spēki. Baznīcai savukārt jānodarbojas ar garīgiem jautājumiem, proti – Dieva lietām.

Vai pāvests Francisks ir Antikrists?

Lasīt tālāk »


Kurš valdīs pār tevi?

Viņi ieceļ ķēniņus, bet bez Manis, viņi izrauga vadoņus, bet Es to nedrīkstu zināt. No sava sudraba un zelta viņi darina elka tēlus vienīgi tāpēc, lai tie drīz atkal tiktu iznīcināti. [Hoz.8:4]

Kurš valdīs pār tevi?

Lasīt tālāk »


Pret reliģiju ar reliģiozajiem

Scepteris nezudīs no Jūdas, nedz valdības zizlis no viņa kājām, iekāms tas Šīlo [tas miers] nāks. Viņam tautas klausīs. [1.Moz.49:10]

Pret reliģiju ar reliģiozajiem

Lasīt tālāk »


Nepieciešamais pēriens

“… jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu.” [Sal.pam.3:12]

Nepieciešamais pēriens

Lasīt tālāk »


 1  2 »