1. Kādēļ mums ir jāmācās pazīt Dieva Vārdu?Tu redzi arhīvu par Dieva nicinātāji

Sapņu sludinātāji

Tie, kuri lielās ar garu, meklē īpašas atklāsmes un sapņus, ir neticīgi Dieva nicinātāji. Viņiem nepietiek ar Dieva vārdu, viņi nav ar to mierā.

sapņu sludinātāji

Lasīt tālāk »Kas ir Jahve?

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama (2.Moz.20:2-3).

Kas ir Jahve

Lasīt tālāk »


Patiesības mīdītāji

Kā mēs izbēgsim, tik dārgu pestīšanu nicinādami? [Ebr.2:3]

Patiesības mīdītāji

Lasīt tālāk »


Neredzīgie

“Jo Tas Kungs ir izlējis pār jums dziļa miega garu un aizdarījis jūsu acis.” [Jes.29:10]

Neredzīgie

Lasīt tālāk »