31. Ko Bībele saka par Dieva zaimošanu?Tu redzi arhīvu par Dieva mantinieki

Sensens īpašums

Tas kā Dievs atklājas apslēptajā ir neatrisināms noslēpums, jo Bībele taču ir Dieva Vārds neba kāds reliģiozs Nīčes dzejolis.

Sensens īpašums

Lasīt tālāk »Viss un visi ir Dieva rokās

Citi tika mocīti, nepieņemdami atsvabināšanu, lai iegūtu augšāmcelšanos. Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat ari važas un cietumu. .. viņi, kuru pasaule nebija cienīga, maldījās pa tuksnešiem un kalniem un alām un zemes aizām. (Ebr.11:32-40)

Lasīt tālāk »


Testaments katram Dieva bērnam

“Es slēgšu ar tiem miera derību, tā būs mūžīga derība.” [Ec.37:26]

Testaments katram Dieva bērnam

Lasīt tālāk »


Kāds ir Tavs Jēzus

“Mēs esam svēti…; Grēka vairs nav mūsos…; Jēzus mūs ir darījis spējīgus staigāt no spožuma uz spožumu.” vai “Ak mēs nabaga grēcinieki…; Kas gan mūs izraus no šīs grēcīgās miesas…; Glāb mūs, Kungs ik dienas no velna,” pasaules un pašu miesas prāta gudrības…

Kāds ir Tavs Jēzus

Lasīt tālāk »


Tā Kunga labvēlības mantinieki

“Kas vēl apsūdzēs Dieva izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno?” [Rom.8:33]

Tā Kunga labvēlības mantinieki

Lasīt tālāk »