10. Kad Dievs deva cilvēkiem savu likumu?Tu redzi arhīvu par Dieva likumi

Taisnība un tiesa

“Taisnība un tiesa ir Tava troņa pamati” (Ps.89:15).

taisnība un tiesa

Lasīt tālāk »Dievs soda grēkotājus

Vai Dievs soda bērnus par savu vecāku grēkiem?

Dievs soda grēkotājus

Lasīt tālāk »


Baušļu secība

Vai Mārtiņš Luters bija tiesīgs mainīt baušļu teksta kārtību?

jaukt baušļu secību

Lasīt tālāk »


Par visiem dievišķiem baušļiem

Kāpēc Martiņš Luters Dieva vārdus: “es, Kungs, esmu greizsirdīgs Dievs, kas piemeklē tēvu vainas pie bērniem līdz trešajam un līdz ceturtajam augumam – tiem, kas mani nīst, bet es daru žēlastību tūkstošiem – tiem, kas mani mīl, un tiem, kas tur manus baušļus” novietojis desmit baušļu noslēgumā, nevis pie pirmā baušļa kā tas atrodams Bībelē?

par visiem dievišķiem baušļiem

Lasīt tālāk »


Otrs vaigs

Pareizticīgo priesteris izsaukts tiesas priekšā par smagu miesas bojājumu nodarīšanu kautiņa laikā.

otrs vaigs pagriezts

Lasīt tālāk »