131. Kāds tad īsti ir Dieva bauslības mērķis un uzdevums?Tu redzi arhīvu par Dieva labā vēsts

Apsolījuma saturs

“Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību.” [Rom.4:3]

Apsolījuma saturs

Lasīt tālāk »Vienmēr ir cerība

Pēc sava brāļa Ābela noslepkavošanas, Kains atsvešinājās gan no savas ģimenes, gan arī no Dieva. 1.Mozus grāmatas 4.nodaļā mēs lasām, ka Kains “aizgāja no Dieva acīm”. Viņš kļuva par “tekuli un bēguli virs zemes”.

Vienmēr ir cerība

Lasīt tālāk »