157. Kas ir eņģeli?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Dieva kārtība

Laulība: Pasaulīga lieta – pēc Dieva kārtības

Ka laulība ir “ārēji pasaulīga lieta”, “pasaulīgs darījums”, to Luters mums uzsvērti atgādina sacerējumā “Laulību grāmatiņa vienkāršiem mācītājiem”. Un viņš turpina: tādēļ “mums, garīdzniekiem un baznīcu kalpotājiem, neklājas kaut ko kārtot vai regulēt, bet gan jebkurā pilsētā vai lauku apvidū jāpatur paražas un ieradumi, kādi tie tur norisinās.”

Laulība: Pasaulīga lieta - pēc Dieva kārtības

Lasīt tālāk »Atsakās kristīt bērnu, jo vecāki nav salaulājušies

Kāda anglikāņu garīdznieka atteikšanās nokristīt deviņus mēnešus veco zēnu, jo viņa vecāki neesot laulāts pāris, Lielbritānijā izraisījis plašu rezonansi.

atsakās kristīt bērnu

Lasīt tālāk »


Kristiešiem ir jābūt paklausīgiem varai

Bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. [1.Pēt.2:17b]

ir jābūt paklausīgiem varai

Lasīt tālāk »


Pasaulīgie valdnieki ir Dieva iecelta kārtība

Pirmkārt, mums vajag pamatot pasaulīgās tiesības un zobenu, lai neviens nešaubītos, ka tā ir Dieva griba un kārtība pasaulē. Savukārt, izteikumi, kas to pamato, ir šādi: “Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās , kas ir, ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu.” (Rom.13:1-2) Tālāk: “Esiet paklausīgi ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ, ir valdniekiem, kas ir pār visiem, ir pārvaldniekiem kā tādiem, kas Viņa svētīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu.” (1.Pēt.2:13-14)

Lasīt tālāk »


Sievietes mācītājas

Piedāvājam e-publikāciju, kurā uzrādītie argumenti lieti noderēs diskusijās par sieviešu ordināciju un iecelšanu mācītāja kārtā. Šajā rakstā izteikts ļoti ass vērtējums par sievietēm mācītājam, jo tā autore Ulla Hinbeka bijusi ordinēta un kalpojusi Zviedrijas baznīcā, līdz pārliecinājusies, ka Bībele neļauj sievietei ieņemt mācītāja amatu.

Lasīt tālāk »


 1  2 »