272. Dieva vārds... Kad un kā tas tiek zaimots?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Dieva kārtība

Tu esi apgriezis otrādi Dieva kārtību

Tu saki, ka esi to mēģinājis un lasījis Dieva vārdus, bet neesi kļuvis labāks.

Tu esi apgriezis otrādi Dieva kārtību

Lasīt tālāk »Laulība: Pasaulīga lieta – pēc Dieva kārtības

Ka laulība ir “ārēji pasaulīga lieta”, “pasaulīgs darījums”, to Luters mums uzsvērti atgādina sacerējumā “Laulību grāmatiņa vienkāršiem mācītājiem”. Un viņš turpina: tādēļ “mums, garīdzniekiem un baznīcu kalpotājiem, neklājas kaut ko kārtot vai regulēt, bet gan jebkurā pilsētā vai lauku apvidū jāpatur paražas un ieradumi, kādi tie tur norisinās.”

Laulība: Pasaulīga lieta - pēc Dieva kārtības

Lasīt tālāk »


Atsakās kristīt bērnu, jo vecāki nav salaulājušies

Kāda anglikāņu garīdznieka atteikšanās nokristīt deviņus mēnešus veco zēnu, jo viņa vecāki neesot laulāts pāris, Lielbritānijā izraisījis plašu rezonansi.

atsakās kristīt bērnu

Lasīt tālāk »


Kristiešiem ir jābūt paklausīgiem varai

Bīstaities Dievu, godājiet valdnieku. [1.Pēt.2:17b]

ir jābūt paklausīgiem varai

Lasīt tālāk »


Pasaulīgie valdnieki ir Dieva iecelta kārtība

Pirmkārt, mums vajag pamatot pasaulīgās tiesības un zobenu, lai neviens nešaubītos, ka tā ir Dieva griba un kārtība pasaulē. Savukārt, izteikumi, kas to pamato, ir šādi: “Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās , kas ir, ir Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā sodu.” (Rom.13:1-2) Tālāk: “Esiet paklausīgi ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ, ir valdniekiem, kas ir pār visiem, ir pārvaldniekiem kā tādiem, kas Viņa svētīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu.” (1.Pēt.2:13-14)

Lasīt tālāk »


 1  2 »