207. Ko otrajā ticības artikulā tu apliecini ar vārdiem: "Tas ir tiešām tiesa"?Tu redzi arhīvu par Dieva iemiesošanās

Dievs ir kļuvis bērns

“Dievs – spēks”, tā sauc šo bērnu. Bērns silītē nav nekas cits kā Dievs pats. Vairāk nevar pateikt:

Dievs ir kļuvis bērns

Lasīt tālāk »Dievs ir tapis cilvēks

Es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. [Lk.2:10]

Dievs ir tapis cilvēks

Lasīt tālāk »


Visu žēlastību avots

“Es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu.” [1.Kor.2:2]

visu žēlastību avots

Lasīt tālāk »


Kādēļ Dievs kļuva par cilvēku?

Ja mēs pieņemam hipotēzi par to, ka zvēra zīme būs saistīta ar cilvēka fiziskās būtības izmaiņu jeb bioloģisku dehumanizāciju, tad kļūst skaidrs kāds ļoti būtisks teoloģisks jautājums, kas skar cilvēka pestīšanu. Tas tika izteikts ar tēzi: Cilvēki, kuri šīs tehnoloģijas pieņems un lietos, būs nošķirti no pestīšanas Kristū. Par to mums nepārprotami liecina Jāņa atklāsmes grāmatas teksts: “Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliets Viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā.” (Atkl. 14:9-10)

Kādēļ Dievs kļuva par cilvēku?

Lasīt tālāk »