306. Kā Svētā kristība dāvina mums mūžīgo svētlaimību?Tu redzi arhīvu par Dieva godināšana

Rīcība smagos ticības pārbaudījumos

Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā [Rom.4:20].

satvert Jēzu smagos ticības pārbaudījumos

Lasīt tālāk »