75. Vai kristietis pats var atriebt netaisnīgi ciestu pārestību?Tu redzi arhīvu par Dieva godināšana

Rīcība smagos ticības pārbaudījumos

“Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neuzticību, bet, Dievam godu dodams, kļuva stiprs ticībā.” [Rom.4:20]

satvert Jēzu smagos ticības pārbaudījumos

Lasīt tālāk »