240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?Tu redzi arhīvu par Dieva gādība

Providence jeb Dieva žēlsirdīgā gādība par radību

Paradīzes dārzā cilvēkam nevajadzēja strādāt, lai iegūtu sev iztiku (1. Moz. 1: 29). Cilvēkam nevajadzēja arī apģērbu un nevajadzēja būvēt mājas, kur patverties. Dievs pilnā mērā gādāja par cilvēka dzīvi. Situācija dramatiski mainījās pēc grēkā krišanas, kad zeme tapa nolādēta cilvēka dēļ un pašam cilvēkam nācās smagi strādāt, lai no lauka augiem iegūtu dienišķo maizi (1. Moz. 3:19-20). Tomēr arī tagad Dieva žēlsirdīgās rūpes par savu radību nemitējās un turpinās joprojām. Mēs gan strādājam, bet Dievs ir tas, kas atalgo darbu, arī “maize baro, zāles dziedina, ūdens veldzē slāpes utt. vienīgi tādēļ, ka Dievs pastāvīgi iedarbojas uz savu radību”.

Dieva providence

Lasīt tālāk »Apkārtējie cilvēki – Dieva dāvana

Uzmanīgi ieskatieties Džovanni Lanfranko gleznā Elija saņem maizi no atraitnes Sareptā. Patiesā līdzjūtībā atraitne sniedz maizi izsalkušajam pravietim Elijam, kurš stiepj roku, lai to saņemtu (1.Ķēn.17:8-16). Protams, ka Dievs apgādāja Eliju ar šīs atraitnes rokām, bet viņš varēja saņemt patiesu līdzjūtību vien tāpēc, ka bija izstāstījis atraitnei savu vajadzību. Tā kā Dievs arī par jums gādā, izmantojot jūsu tuvākos, jūs, mīlot savu tuvāko, varat viņam atklāt savu vajadzību.

Apkārtējie cilvēki – Dieva dāvana

Lasīt tālāk »