334. Vai mēs saņemam grēku piedošanu, ja draudzes gans ir neticīgs?Tu redzi arhīvu par Dieva Dēla sūtīšana pasaulē

Dievs sūtīja Savu Dēlu

“Jo, ko bauslība nespēja, nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs: sūtīdams Savu paša Dēlu grēcīgās miesas veidā un grēka dēļ, Viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi.” [Rom.8:3]

Dievs sūtīja Savu Dēlu

Lasīt tālāk »