305. Kā kristība var atbrīvot no sātana?Tu redzi arhīvu par Dieva baušļi

Dvēseles striptīzs

Tad Dāvids sacīja Nātānam: “Es esmu grēkojis pret To Kungu!” [2.Sam.12:13]

dvēseles striptīzs

Lasīt tālāk »Formulas Bībelē

Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. (Mt.7:1)

Formulas Bībelē

Lasīt tālāk »


Ticība un dievbijība

Pareizas kristieša attiecības gan ar Dievu, gan apkārtējiem cilvēkiem skaidri aprakstītas desmit baušļos (2.Moz.20:1-17).

“Tā nu mums ir desmit baušļi kā dievišķās mācības paraugs par to, kas mums jādara, lai visa mūsu dzīve patiktu Dievam. Tas ir īstais avots un kanāls, no kura un kurā jārodas un jāplūst visam, ko vien var saukt par labu darbu, tā ka ārpus baušļiem neviens darbs vai rīcība nevar būt laba, ne arī patikt Dievam, lai arī cik liels un vērtīgs tas nebūtu pasaules priekšā.”

Ticība un dievbijība

Lasīt tālāk »


Negrēko pret žēlastību

“Mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši.” [2.Kor.6:1]

Negrēko pret žēlastību

Lasīt tālāk »


Kristieša dzīve

Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet Viņā. [Kol.2:6]

Kristieša dzīve

Lasīt tālāk »