139. Kā mēs varam zināt, ka neesam darījuši šo sevišķo grēku pret Svēto Garu?Tu redzi arhīvu par Dieva balss

Aicinošā Dieva balss

Un Dievs Tas Kungs sauca cilvēku, sacīdams: “Kur tu esi?” [1.Moz.3:9] Dievs sauca Ādamu. Viņš dusmās to nepameta, bet meklēja, sauca un aicināja viņu pie Sevis. Tāds ir Dieva prāts, par ko jau iepriekš runājām. Dievs staigāja dārzā dienas spirgtumā un sauca uz Ādamu: “Kur tu esi?” – Ko slēpies? Kas noticis? Agrāk tu ar prieku nāci ar Mani tikties, bet tagad izvairies! Kāpēc?

aicinošā Dieva balss

Lasīt tālāk »Atgriezies pa savu ceļu

Tas Kungs [Elijam] sacīja: “Atgriezies pa savu ceļu ..” [1.Ķēn.19:15]

Atgriezies pa savu ceļu

Lasīt tālāk »


Balss, kuru klausa retais

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. [Jņ.10:27]

balss, kuru nedzird

Lasīt tālāk »


Neticīgās sirds grēki

Tāpēc Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas [Rom.1:24].

Neticīgās sirds grēki

Lasīt tālāk »


Zināšana par labo un ļauno

Sirdsapziņa attiecībām ar Dievu un ar cilvēkiem liek pieiet tāpat kā attiecībām cilvēkam ar sevi pašu. Sirdsapziņa apliecina sevi par Dieva balsi un kā normu attiecībām ar citiem cilvēkiem.

Zināšana par labo un ļauno

Lasīt tālāk »