151. Kas ir sakāms par tiem, kuri noliedz Dieva trīsvienību?Tu redzi arhīvu par desmitā tiesa

Ziedot vai neziedot ebaznica.lv

Lai arī e-BAZNICA nekad nav uzstājīgi lūgusi ziedojumus, desmito tiesu vai finansiālu atbalstu, tomēr daudzi e-baznīcēni uzdod sev jautājumu – ziedot vai neziedot ebaznica.lv?

ziedot vai neziedot

Lasīt tālāk »Kristīgā naudas shēma

Kāda ASV harizmātisko kristiešu draudze, lai palielinātu ziedojumu vākšanas apjomus, ir nākusi klajā ar jaunu metodi.

Lasīt tālāk »


Pārdomas par desmito tiesu

Arvien biežāk mūsu baznīcā ir dzirdami aicinājumi uz desmitās tiesas maksāšanu. Pie tam šie aicinājumi atskan dažādos līmeņos, sākot ar ikdienu, kur kāds draudzes loceklis “lielās”, ka maksājot desmito tiesu, un beidzot, ar mācītāju konferencēm un sinodēm, kur mācītāji, bezmaz ar “putām uz lūpām” aizstāv desmitās tiesas maksāšanas principu. Brīžiem rodas tāda sajūta, ka LELBā neviens jau vairs pat neapšauba šo prasību par desmitās tiesas maksāšanu.

par desmito tiesu

Lasīt tālāk »


Жабу не дави, деситину плати

Runājot par desmito tiesu, kuru Dievs pieprasīja no jūdiem Vecajā Derībā (3. Moz. 27:30), mums, no vienas puses, ir jāatceras, ka arī tas attiecās uz ceremoniālo bauslību, kuru atcēla Kristus (Kol. 2:16-17), tā kā Jaunās Derības kristiešiem tas vairs nav saistošs bauslis; tomēr, no otras puses, šī baušļa atcelšanu kristieši nedrīkst izmantot ļaunprātīgi, atsakoties dot pienācīgas nodevas, jo arī Jaunajā Derībā Dievs aicina savus svētos pastāvīgi un bagātīgi dot žēlastības dāvanas (2. Kor. 9:6-7).

Жабу не дави, деситину плати

Lasīt tālāk »