48. Kāpēc Dieva Vārda nicināšana ir smags grēks?Tu redzi arhīvu par Debestēva bērni

Sirsnīga mīlestība pret ticības brāļiem

Brāļu mīlestība jūsu starpā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. [Rom.12:10]

sirsnīga mīlestība

Lasīt tālāk »