1. Kādēļ mums ir jāmācās pazīt Dieva Vārdu?Tu redzi arhīvu par dāvātā žēlastība

Žēlastības laiks: Tā Kunga žēlastības gads, mēnesis, diena

“Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”" (Jņ. 8:12)

Žēlastības laiks: Tā Kunga žēlastības gads, mēnesis, diena

Lasīt tālāk »