256. Kas mūs mudina lūgties?Tu redzi arhīvu par dāvana no Dieva

Darba tiesiskās attiecības

Kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem; atmetiet draudus, zinādami, ka Kungs Debesīs ir tiklab viņu Kungs kā jūsējais un ka Tas neuzlūko cilvēka vaigu. [Ef. 6:5, 9]

Darba tiesiskās attiecības

Lasīt tālāk »