5. Kas ir Bībeles sarakstītāji?Tu redzi arhīvu par Darbs un atalgojums

Baznīcas uzdevums sabiedrībā

Baznīcas attieksme pret valsts ekonomisko, sociālo un politisko iekārtu nedrīkst būt vienpusīga. Tā nevar nostāties pret komunismu un būt kapitālisma pusē vai otrādi. Abām iekārtām ir milzīgi trūkumi gan idejiskajā, gan praktiskajā plānā. Jebkuros apstākļos baznīcai jābūt uzticīgai savam Kungam un Valdītājam, izplatot savu mācību un veicot pravietiskos pienākumus.

Baznīcas uzdevums sabiedrībā

Lasīt tālāk »Mūsu dienišķais darbs ir aicinājums

Kopš grēkā krišanas cilvēka dzīvi veido smags darbs, “ērkšķi un dadži” [1.Moz.3:17-18]. Pat tie, kas vēlas vieglu dzīvi, kurā nav daudz problēmu, bet nav arī daudz ieguvuma, saprot, ka jāstrādā, lai tā vai citādi nopelnītu iztiku.

mūsu dienišķais darbs ir aicinājums

Lasīt tālāk »