118. Ko Dievs piekodina mums ar vārdiem: "Es esmu taisnīgs Dievs"?Tu redzi arhīvu par cīņa par tīru mācību

Cīņa par patiesību, no kuras nav iespējams izvairīties

Luters vispirms atgādina: “Novirzieniem arī jābūt, lai taptu redzami jūsu starpā ticībā rūdītie.” (1.Kor.11:19)

Cīņa par patiesību, no kuras nav iespējams izvairīties

Lasīt tālāk »Aizsargā un cel!

Jūda 3. pantā pamāca “turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta”. Pāvils rakstīja Titam: “Atspēko viņus it asi, lai tie ticībā kļūst veseli” (Tit.1:13). Jēzus mudināja savus mācekļus un Viņš mudina arī mūs palikt Viņa vārdos (Jņ.8:31).

Aizsargā un cel!

Lasīt tālāk »