126. Kāds ir Dieva žēlsirdīgā apsolījuma mērķis?Tu redzi arhīvu par cīņa ar grēku

Es tomēr atkal celšos

“Nepriecājies par mani, mana ienaidniece, ja es guļu nogāzts pie zemes: es atkal celšos kājās, un, ja es arī mītu tumsā, tad tomēr Tas Kungs ir mana gaisma!” [Mih.7:8]

Es tomēr atkal celšos

Lasīt tālāk »Nežēlīgā cīņa ar savu grēku

“Caur daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā.” [Ap.d.14:22]

Nežēlīgā cīņa ar savu grēku

Lasīt tālāk »


Kurus Dievs izglābs?

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. [Mt.11:28]

Lasīt tālāk »


Panesot vājāko

Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza ceļa ar lēnprātīgu garu. [Gal.6:1]

panesot vājāko

Lasīt tālāk »