181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?Tu redzi arhīvu par cilvēku labklājība

Neaizmirsti To Kungu!

.. tad sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu, kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. [5.Moz.6:12]

Neaizmirsti To Kungu

Lasīt tālāk »Tikums un atziņa

Bet tikumā atziņu [2.Pēt.1:5].

tikums lūgt Dievu

Lasīt tālāk »