178. Kādas divas dabas ir apvienotas mūsu Pestītājā?Tu redzi arhīvu par cilvēku kārtas

Darba tiesiskās attiecības

Kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem; atmetiet draudus, zinādami, ka Kungs Debesīs ir tiklab viņu Kungs kā jūsējais un ka Tas neuzlūko cilvēka vaigu. [Ef. 6:5, 9]

Darba tiesiskās attiecības

Lasīt tālāk »