217. Kā tu pastāvēsi ticībā?Tu redzi arhīvu par cilvēku kārtas

Darba tiesiskās attiecības

Kalpi, paklausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi. Un jūs, kungi, dariet to pašu viņiem; atmetiet draudus, zinādami, ka Kungs Debesīs ir tiklab viņu Kungs kā jūsējais un ka Tas neuzlūko cilvēka vaigu. [Ef. 6:5, 9]

Darba tiesiskās attiecības

Lasīt tālāk »