354. Kādēļ Vakarēdiena sakraments jābauda cienīgi?Tu redzi arhīvu par cilvēka vārdi

Ko mēs sludinām?

“Mēs nesludinām paši sevi, bet Kristu Jēzu, To Kungu.” [2.Kor.4:5]

Ko mēs sludinām?

Lasīt tālāk »Cik patiesa liecība

No sirds pilnības mute runā. [Mt.12:34]

Cik patiesa liecība

Lasīt tālāk »


Cilvēka vārds un Dieva vārds

Kristīgā reliģija stāv un krīt līdz ar ticību dievišķajai atklāsmei, kas ir tapusi vēsturē redzama, satverama un reāla, bet tiem, kam acis ir lai redzētu, un ausis, lai dzirdētu.

Cilvēka vārds un Dieva vārds figa redzi nedzirdi

Lasīt tālāk »