46. Ko nozīmē Dieva Vārda nievāšana?Tu redzi arhīvu par cilvēka ticība

Svētā Gara augļi

Luterāņi nevar piekrist tam, ka tādas Rakstos aprakstītās Svētā Gara darbības kā Gara augļi [Gal.5:22.23] un apzīmogošana pestīšanai [Ef.1:13; 2.Kor.1:21,22] tiek attiecinātas uz Svētā Gara kristību, un līdz ar to kļūst nevis par ticības augļiem, bet par Svētā Gara kristības augļiem, kura ir cilvēka morālās izaugsmes, proti, svētdarīšanas vainagojums.

Svētā Gara augļi

Lasīt tālāk »