8. Bībele... Kā tā ir sastādīta?Tu redzi arhīvu par ciltsraksti

Miljonāru saraksts

Ābrahāms dzemdināja Īzāku, Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus. Un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferecu un Caru, Ferecs dzemdināja Hecronu, un … [Mt.1:2-3]

Lasīt tālāk »Uzzīmē ciltskoku

Jo pestīšana nāk no jūdiem. [Jņ.4:22]

Uzzīmē ciltskoku

Lasīt tālāk »