224. Ko nozīmē tas, ka Draudze ir svēta?Tu redzi arhīvu par ciltsraksti

Miljonāru saraksts

Ābrahāms dzemdināja Īzāku, Īzāks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus. Un Jūda dzemdināja no Tamāras Ferecu un Caru, Ferecs dzemdināja Hecronu, un … [Mt.1:2-3]

Lasīt tālāk »Uzzīmē ciltskoku

Jo pestīšana nāk no jūdiem. [Jņ.4:22]

Uzzīmē ciltskoku

Lasīt tālāk »