221. Ko nozīmē, ka Draudze ir neredzama?Tu redzi arhīvu par cerība uz Dievu

Mēs nezinām, ko lai darām

“Ak, mūsu Dievs! Vai Tu negribi viņu vidū tiesu spriest? Jo mums nav spēka pret šo tik lielo pulku, kas nāk pret mums, un mēs nezinām, ko lai darām, bet uz Tevi mēs paceļam savas acis.” [2.Lku.20:12]

Mēs nezinām, ko lai darām

Lasīt tālāk »Mierinājums, ko gūst no Dieva apsolījumiem

Bet cerības devējs Dievs lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, lai jūs kļūtu bagāti cerībā Svētā Gara spēkā (Rom.15:13).

Mierinājums, ko gūst no Dieva apsolījumiem

Lasīt tālāk »