240. Vai katrs ticīgais var būt pilnīgi drošs par savu grēku piedošanu?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Čārlzs Darvins

Kāpēc evolūcijas mācība tik ļoti tiek atbalstīta un angažēta

Tādu zinātnisku teoriju radīšana materiālās pasaules skaidrošanai, kas nav pamatotas Bībeles principos, padara zinātni sektantisku un tehnoloģiski neproduktīvu; tas atklāj šādu teoriju neatbilstību reālajai pasaulei.

kāpēc evolūcijas mācība tik ļoti tiek atbalstīta un angažēta

Lasīt tālāk »Dieva līdzība un tēls cilvēkam piemita pēc viņa dabas

Viduslaiku teologi daudz runāja par tādiem jautājumiem kā “būtība”, “daba” (substantia) un “nejauša pazīme” (accidens). Arī mūsu teologi lietoja šos terminus. Šādi termini ir nepieciešami un baznīcas tēvi tos lietoja gadsimtiem ilgās diskusijās, lai ar šo terminu palīdzību sargātu patieso mācību no maldiem. Lai gan mūsdienās varētu šķist, ka šie jautājumi vairs nav aktuāli, tomēr būtu ieteicams divreiz padomāt pirms atsakāmies no šiem terminiem, ka viduslaiku blēņām. Mūsu ticības apliecības gan iesaka atturēties no šo terminu lietošanas sprediķos un mācot vienkāršus cilvēkus. Gadījumā, ja šie termini tiek lietoti.

Lasīt tālāk »


Kas un kur ir Dieva valstība

Reizēm cilvēku domāšanu un dzīvi nosaka un vada laicīgas idejas, piemēram, Čārlza Darvina evolūcijas teorija vai Kārļa Marksa zinātniskais komunisms. Varētu teikt, ka šīs idejas “valda” cilvēku dzīvē.

Kas un kur ir Dieva valstība

Lasīt tālāk »


Darvina evolūcija teorija – zinātnisks fakts vai sociāla konstrukcija?

Bez iepriekš minētās zinātniskās un vēsturiskās kritikas interesanta liekas arī postmodernisma pētnieka Eduarda Vīta piedāvātā darvinisma dekonstrukcijas iespēja. Vīta jautājums ir šāds:

“Kas ir Darvina evolūcija teorija – zinātnisks fakts vai sociāla konstrukcija?”

Darvina evolūcija teorija - zinātnisks fakts vai sociāla konstrukcija?

Lasīt tālāk »


Vai cilvēce esot vairākus miljonus gadus veca?

Interesanti ir arī pret evolūcijas teoriju vērstie Siperta vēsturiskie argumenti. Siperts apšauba uzskatu, ka vēsture atbalstot uzskatu, ka cilvēce esot vairākus miljonus gadus veca un pārmaiņu rezultātā pamazām attīstījusies no pērtiķiem un cilvēkiem kopēja priekšteča.

Vai cilvēce esot vairākus miljonus gadus veca?

Lasīt tālāk »


 1  2 »