42. Kas ir svētīšana?Tu redzi arhīvu par brīnumu reliģija

Buršanās ar derības šķirstu

Un tauta nosūtīja ziņnešus uz Šīlo, un tie atveda no turienes Dieva, Tā Kunga Cebaota, kas mīt ķerubu tronī, derības šķirstu. [1.Sam.4:4]

kara gājiens derības šķirsts

Lasīt tālāk »Kā var nebīties degoša cepļa

Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa un Viņš mūsu izglābs no tavas rokas, ak ķēniņ. Bet, ja Viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, ak, ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus un nepielūgsim to zelta tēlu, ko tu uzstatīji. [Dan.3:17-18]

Lasīt tālāk »


Prātam neaptverami brīnumi

Jēzus ne tikai runāja kā tāds, kam vara, bet Savu dievišķo spēku izpauda arī darbos. Viņš pats norāda, ka šie darbi apstiprina Viņa vārdu patiesumu. Tempļa atjaunošanas svētkos, brīnīdamies par jūdu neticību, Jēzus sacīja: “Vai tad Tam, ko Tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest Dieva zaimošanu, ka Viņš sacījis: Es esmu Dieva Dēls. Ja Es nedaru Sava Tēva darbus, neticiet Man! Bet, ja Es tādus daru, tad, ja Man neticat, ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka Manī ir Tēvs un Es Tēvā.” (Jņ. 10:36–38)

brīnumi, kam acis netic

Lasīt tālāk »