181. Kādi kalpošanas veidi ir ietverti Jēzus Kristus, Pestītāja, misijā?Tu redzi arhīvu par brīnišķa vēsts

Jesaja pravietoja par jūsu taisnošanu

Kāds beduīnu gans 1947.gadā piecpadsmit jūdzes uz austrumiem no Jeruzalemes, meklējot Jūdejas tuksnesī noklīdušu kazu, iesvieda akmeni tumšā alā. Izdzirdot plīstošu trauku šķindu, gani iegāja alā. Viņi ieraudzīja, ka akmens ir sasitis vienu no daudzajām māla krūkām, kurās atradās seni rakstu tīstokļi. Izrādījās, ka krūkās ievietotie manuskripti satur visu Veco Derību, izņemot Esteres grāmatu. Starp šiem manuskriptiem, kas kļuva pazīstami kā Nāves jūras tīstokļi, atradās arī Jesajas grāmata gandrīz tādā pašā veidā, kā mēs to pazīstam šodien. Cik brīnišķīgi, jo Jesajas grāmata satur nepārprotamus pravietojumus par Kristus ciešanām un nāvi, un tie pasludināti septiņus gadsimtus iepriekš.

Jesaja pravietoja par jūsu taisnošanu

Lasīt tālāk »