269. Ko Svētajā Lūgšanā Jēzus mums atgādina ar vārdu "debesīs"?Tu redzi arhīvu par brauciens ar kuģi

Atslēgas ir dotas visai baznīcai

Jaunā Derība atzīst tikai augsto priesteri Jēzu Kristu un priesterisko Dieva tautu, kuras locekļi ir ķēniņi un priesteri.

Atslēgas ir dotas visai baznīcai

Lasīt tālāk »Kuģis peld uz pestīšanas ostu

Mūsu dzīve ir līdzīga braucienam ar kuģi. Gluži kā kuģinieki savā priekšā redz ostu, kas ir viņu brauciena mērķis, kur tie būs pasargāti no visām briesmām, tāpat mums ir dots mūžīgās dzīvības apsolījums, lai mēs tajā varētu mierīgi un droši dusēt – gluži kā ostā.

šis kuģis peld uz pestīšanas ostu

Lasīt tālāk »