196. Par kādu cenu Kristus tevi izpirka?



Tu redzi arhīvu par Bībeles pētnieks

Bībele satur apslēptus zīmējumus

Kāds izraēliešu datorkartogrāfijas speciālists, pētot Svētos Rakstus, atklājis, ka Mozus grāmatas lappusēs esot apslēpti attēli.

Bībele satur apslēptus zīmējumus

Lasīt tālāk »



Dieva vārds ir Svētā Gara spēks

Bībeles pētnieks Martins Francmans komentārā par Vēstuli romiešiem norāda, ka mums jāpatur prātā Svētā Gara varenība un radošais spēks. Francmans atgādina, ka Gars:

Dieva vārds ir Svētā Gara spēks

Lasīt tālāk »


Svētais Gars svētī Jēzu

Džovani Batistas Krespi iespaidīgā glezna, kurā Svētais Gars attēlots tieši virs Jēzus, pārliecinoši rāda cik brīnišķīgi saistīts ir Jēzus un Svētā Gara darbs. Kāds Bībeles pētnieks ir sacījis:

“Gara darbs ir likt cilvēkiem acu priekšā un sirdīs Jēzu, lai Viņa persona un Viņa darbs mirdzētu visā to spožumā!”

Šis teologs vienīgi atkārto paša Jēzus teikto: “Tas [Svētais Gars] mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu” [Jņ.16:14].

Svētais Gars svētī Jēzu

Lasīt tālāk »