119. Kas draud katram, kurš ienīst Dievu un pārdroši pārkāpj Viņa baušļus?Tu redzi arhīvu par Bībeles pamatprincipi

Bībeles pamatprincipi, kas padara zinātni iespējamu

Dievs ir visa Radītājs no nekā (“.. paskaties uz debesīm un zemi un, redzēdams visu, kas tur ir, saproti, ka to radījis Dievs no nekā, un tāpat ir radusies cilvēku cilts.” [2.Mak.7:28]).

Bībeles pamatprincipi, kas padara zinātni iespējamu

Lasīt tālāk »