131. Kāds tad īsti ir Dieva bauslības mērķis un uzdevums?Tu redzi arhīvu par bezbailība

Drosme rada drosmi

“Un viņa sirds bija pacilāta Tā Kunga ceļos, un viņš vēlreiz nopostīja augstieņu svētnīcas un elku kokus Jūdā.” [2.Lku.17:6]

Drosme rada drosmi

Lasīt tālāk »Bailes no cilvēkiem

Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas, bet, kas paļaujas uz To Kungu, tiek pasargāts. [Sal.pam.29:25]

bailes no cilvēkiem

Lasīt tālāk »