210. Kas ir Svētais Gars?Tu redzi arhīvu par baznīcas vienība

Svētās lietas svētajiem

Svētie Raksti vienkārši māca, ka baznīcas vienība ir altāra vienība. “Svētības kauss, kuru mēs svētījām, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu?” (1.Kor.10:16)

Svētās lietas svētajiem

Lasīt tālāk »Desmit spitālīgie un baznīcas vienība

Stāsts par desmit spitālīgo dziedināšanu, kas lasāms Lūkas evaņģēlija 17. nodaļā satura ziņā ir ļoti bagāts. Daudzi būs pamanījuši, ka te ir runa par pateicību un nepateicību. Uzmanīgākie lasītāji no šā stāsta notikumiem daudz ko uzzinās par ticību un ticības cīņu. Taču varbūt tikai retais būs pamanījis, ka šajā stāstā atrodamas arī atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar baznīcas vienību.

Lasīt tālāk »


Kādu baznīcas vienību meklē Roma?

Būtu svarīgi apzināties, kāpēc Romai šāda ārēja baznīcas vienība (arī ar luterāņiem) ir nepieciešama. Šādu vienību vairāk nekā simts gadus ir centušās panākt dažādas ekumeniskās kustības, bet Roma no šī procesa gan vienmēr vismaz oficiāli turējusies malā. Ekumenisko kustību mērķis ir bijis Jēzus vārdu “Lai visi ir viens!” (Jņ.17:21) īstenojums ārējā baznīcas vienībā. Tas ir ļoti augsts un cēls mērķis, kam daudzi krietni kristieši no visas sirds ir gribējuši kalpot.

Kādu baznīcas vienību meklē Roma

Lasīt tālāk »


Kur palikusi baznīcas vienība?

Ja kāds jautātu kur ir atrodama kristīgā baznīca, viņa jautājumu nāktos precizēt. Ko īsti jūs meklējat katoļus, pareizticīgos, baptistus, adventistus, luterāņus utt.?. Līdz ar to skaidrs kļūtu fakts, ka nepastāv kāda viena kristīga baznīca.

Kur palikusi baznīcas vienība?

Lasīt tālāk »