272. Dieva vārds... Kad un kā tas tiek zaimots?Tu redzi arhīvu par Baznīcas uzdevums

Kad baznīca vairs nav baznīca?

Un gadījās kādā dienā, ka Viņš ar saviem mācekļiem kāpa laivā un tiem sacīja: “Dosimies pāri uz otru ezera malu.” Un tie atīrās no malas. Bet tiem braucot, Viņš aizmiga; un viesulis cēlās ezerā, un tie tapa apklāti viļņiem un bija lielās briesmās. Un pie Viņa piegājuši, tie Viņu modināja, sacīdami: “Kungs, Kungs, mēs grimstam!” Bet Viņš piecēlās un apsauca vēju un viļņus. Un tie nostājās un palika it rāmi. (Lk.8:22-24)

Kad baznīca vairs nav baznīca

Lasīt tālāk »Baznīca un nauda

Finanšu krīze ir skārusi arī baznīcas, bieži vien tām skarbi atgādinot, ka to mācītāju, draudžu, līdzstrādnieku un visu iestāžu finansiālais nodrošinājums nekādā ziņā nav kaut kas pats par sevi saprotams. Apstākļi var loti viegli mainīties.

baznīca un nauda

Lasīt tālāk »


Krīzes pasaulē un Dieva tiesa

Vārds “krīze” cēlies no grieķu valodas un nozīmē “tiesa”, “lēmums”, “spriedums”. Parasti ar to saprotam draudošas briesmas un no tām pieaugošās bailes paredzamās katastrofas priekšā. Pretstats vārdam “bailes” ir “paļaušanās”, “uzticēšanās”.

Lasīt tālāk »


Kas ir derīgs baznīcā?

Pastāv arī tāds ieskats, ka baznīcā noder viss un neder nekas, un tad izvirzās jautājums: “Kas noder baznīcā?” Tas ir jautājums par kārtību nekārtībā, par skaidrību neskaidrībā, un lielā mērā tas ir jautājums par instanci ar atbilstošu autoritāti un tai nepieciešamo rīcības spēju. Nepieciešamību rast atbildi uz šādu jautājumu neviens neapšaubīs, taču šeit parasti jau pašā sākumā jāpiedzīvo neveiksme, kad lemjošajās sanāksmēs uzskatu pluralitātē cenšas panākt konsensu un antagonistiskos virzienos kompromisu.

Kas ir derīgs baznīcā?

Lasīt tālāk »