143. Kāda ir bauslības un evaņģēlija atšķirība?Tu redzi arhīvu par baznīcas dziesmas

Dzīves vidū apdraud mūs

Dzīves vidū apdraud mūs ik uz soļa nāve; kas mums žēlastību dos, kas mums blakus stāvēs? Tas tikai Tu, Kungs, esi! Jel pieņem mūsu Tu mūsu nožēlu, novērs savu dusmību! Kungs svētais, mūsu Dievs, Kungs, svētais, stiprais Dievs, žēlsirdīgais Pestītāj, svētais, nemirstīgais Dievs! Neļauj, Kungs, mums nogrimt rūgtās nāves tumsībā! Esi žēlīgs, Kungs!

Dzīves vidū apdraud mūs

Lasīt tālāk »No debesīm es atnesu jums vēsti jaunu

No debesīm es atnesu jums vēsti
jaunu, priecīgu,
ko Dievs jums licis sludināt:
uz Betlēmi jums aizstaigāt!

no debesīm es atnesu jums vēsti jaunu

Lasīt tālāk »


Dziediet Tam Kungam, visa pasaule!

“”Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu, dziediet Tam Kungam, visa pasaule!” (Ps.96:1), jo Dievs ir iepriecinājis mūsu sirdi un prātu caur savu Dēlu, kuru Viņš ir nodevis par mums atpestīšanai no grēkiem, nāves un velna. Kurš tam nopietni tic, tas nevar citādi, tam priecīgi un līksmi par to jādzied un jārunā, lai arī citi dzird un piedalās. Bet, ja kāds par to negrib dziedāt un runāt, tā ir zīme, ka viņš tam netic un neiederas līksmajā Jaunajā Derībā, bet gan vecajā, sastāvējušamies, drūmajā Derībā.”

dziediet Tam Kungam, visa pasaule!

Lasīt tālāk »


Es būšu spēcīgs ticībā [435]

Pēc tevim saucu, Jezus Krist, Ak klausi, ko es sūdzos!
Neliec man lūdzams izsamist, Es žēlastības lūdzos.
Tās īstas ticib’s gribās man, Ka es tev atzīt varu, Labu daru
Ikvienam cilvēkam Caur tavu svētu Garu.

Es būšu spēcīgs ticībā Tev mani stipru darot

Lasīt tālāk »


Būs traki tiem, kas smej un rej [558]

Tavs Dieva-vārds, ak Kungs un Dievs, Ir ilgi apslēpts bijis,
Kamēr, gods tev, nu rādījies, Ko Pāvils uzrakstījis
Un zinami apustuļi, Kam tu, Kungs, rakstīt licis.
Tev augstakam mēs pateicam, Ka mums tas rokā ticis.

Būs traki tiem, kas smej un rej

Lasīt tālāk »