160. Kas ir augstākā no Dieva radītajām redzamajām būtnēm?Tu redzi arhīvu par baznīca

Cilvēces tēls

Tas ir noslēpums, kam nav nekāda izskaidrojuma, ka tikai daļa no cilvēces atzīst savu Glābēju.

Cilvēces tēls

Lasīt tālāk »Septiņas Baznīcas iezīmes saskaņa ar Mārtiņu Luteru

“Vispirms šī kristīgi svētā tauta ir pazīstama ar to, ka tai ir svētais Dieva Vārds, lai arī tas ne visur tā notiek (seko norāde uz 1.Kor.3:11). Kur tu šo Vārdu dzirdi vai redzi, ka to sprediķo, tam tic, to apliecina un pēc tā dzīvo, tur lai tev nav šaubu, ka tur ir patiesa Ecclesia sancta Catholica, kristīgi svēta tauta, ja arī tā ir ļoti maza. Jo Dieva Vārds neatgriezīsies tukšā.” (Jes.55:11)

Septiņas Baznīcas iezīmes saskaņa ar Mārtiņu Luteru

Lasīt tālāk »


Runa nav par reliģiju

Baznīca ir cilvēktapušais, notiesātais, jaunai dzīvei atmodinātais cilvēks Kristū. Tātad tai būtībā nemaz nav nekāda sakara ar tā saukto cilvēka reliģisko funkciju, bet gan ar visu cilvēku viņa esamībā pasaulē ar visām tās attiecībām.

Runa nav par reliģiju

Lasīt tālāk »


Reliģija un patiesība

Mēs esam pieraduši reliģijā saredzēt kaut ko, kas atbilst cilvēciskās dvēseles vajadzībai un apklusina šo vajadzību. Kaut ko, kas no esamības nemiera ved pie miera, no steigas pie klusuma. Kaut kas, kurā mēs pavisam tālu no mūsu profesionāli ikdienišķās dzīves reiz nonāksim pavisam tuvu sev.

Lasīt tālāk »


Evaņģēlijs un politika

Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem pasludināt evaņģēliju “visai radībai.” [Mk.16:15] Pēc tam apustuļi devās pasaulē sludināt Jēzu Kristu, kurš ticis krustā sists mūsu grēku dēļ. Tieši vēsts par grēka piedošanu Kristū ir Evaņģēlija sirds.

Lasīt tālāk »