308. Vai kristība ir neapšaubāmi vajadzīga, lai izglābtos?Tu redzi arhīvu par bauslības pasludinājums

Likumpaklausīga dvēsele

Bet tagad, nomiruši bauslībā, esam atbrīvoti no tās, kas mūs cieši saistīja. [Rom.7:6]

Likumpaklausīga dvēsele

Lasīt tālāk »Mācība vai dzīve?

Bieži nākas dzirdēt, kā tiek pretnostatītas kristīgā mācība un dzīve kristīgā ticībā. No tā izriet, ka kristīgā ticība esot dzīve nevis mācība. Kas tad tā ir – mācība vai dzīve?

Mācība vai dzīve

Lasīt tālāk »