239. Kādēļ Dievs piedod tavus grēkus jeb taisno tevi?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par bauslības darbi

Šausminošais grēks

Es nenoliedzu Dieva žēlastību; jo, ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus velti ir miris. [Gal.2:21]

Šausminošais grēks

Lasīt tālāk »Bauslības darbi un ticība Jēzum

Zinādami, ka neviens cilvēks netop attaisnots pēc bauslības darbiem, bet ticībā Jēzum Kristum. [Gal.2:16]

Bauslības darbi un ticība Jēzum

Lasīt tālāk »


Tikt apgraizītam nozīmē padarīt Kristu nevajadzīgu

Redziet, es, Pāvils, saku jums: ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. [Gal.5:2]

tikt apgraizītam

Lasīt tālāk »


Nepalikt zem lāsta

Proti, visi, kas dzīvo bauslības darbos, ir zem lāsta; jo ir rakstīts: nolādēts ir ikkatrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā. [Gal.3:10]

nepalikt zem lāsta

Lasīt tālāk »


Pārliecība Dieva lietās

““.. Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet Mana žēlastība neatkāpsies no tevis un Mana miera derība nešķobīsies,” saka Tas Kungs, tavs apžēlotājs.” [Jes.54:10].

Dieva vēstule - Pārliecība Dieva lietās

Lasīt tālāk »


 1  2 »