81. Kādam prātam mums ir jābūt pret savu tuvāko?Tu redzi arhīvu par bagātība

Bagātību mantinieki

Taukajā sejā spīd viņu aizplūdušās acis, tajās atspoguļojas viņu sirds domas. .. Redzi, tādi ir bezdievji, un tomēr viņiem arvienu labi klājas pasaulē, un viņi vairo savu bagātību. [Ps.73:7,12]

Bagātību mantinieki

Lasīt tālāk »Mans uzkrājums

Svētīts vīrs, kas bīstas Kunga, kam tīk viņa baušļi, varena uz zemes būs viņa sēkla, svētīta būs sirdsskaidro paaudze, labumi un bagātība būs viņa namā, viņa taisnība ilgs vienmēr! Tumsā atspīdēja gaisma sirdsskaidrajiem – žēlīga, žēlsirdīga un taisnīga! Labi vīram, kas devīgi aizdod, kas savas lietas taisnīgi kārto! Jo nemūžam to nekur nepadzīs, par piemiņu mūžam viņš taisns! [..] Viņš kaisa, viņš nabagiem dod, viņa taisnība ilgs mūžam, viņa stiprums celts godā! [Ps.112:1-6, 9]

mans uzkrājums

Lasīt tālāk »


Kāpēc Jēzus bija tik nabadzīgs

Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka Viņš, bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ, lai Viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. [2.Kor.8:9]

Lasīt tālāk »