196. Par kādu cenu Kristus tevi izpirka?Tu redzi arhīvu par attaisnošanas mācība

Evaņģēlija izpratne luteriskajā un reformēto konfesijās

Fakts, ka starp luterisko un reformēto konfesijām pastāv ievērojamas atšķirības, nekad nav nopietni apstrīdēts. Strīdīgs ir vienīgi jautājums, vai šīs atšķirības tiešām ir tik būtiskas, ka izslēdz baznīcas kopību starp šīm konfesijām. Vai šīs atšķirības ir kā to visos laikos vēlējušies uzskatīt reformētie – teoloģisko skolu atšķirības un šīm skolām dzīvā baznīcā jārod iespēja pastāvēt līdzās, jo tās pieņem kā priekšnoteikumu vienu un to pašu Evaņģēlija izpratni? Vai arī kā arvien uzskatījusi luteriskā baznīca – šeit ir runa par atšķirībām, kuras sniedzas tik dziļi, ka dara neiespējamu pilnīgai baznīcas vienībai nepieciešamo konsensus par Evaņģēlija mācību? Dažos būtiskos evaņģēliskās mācības jautājumos parādīsim, kādēļ luterisms bijis spiests nonākt pie šāda uzskata.

Evaņģēlija izpratne

Lasīt tālāk »Kādēļ baznīca joprojām ir dalīta konfesijās

1995.gada oficiālajā Romas katoļu baznīcas enciklopēdijā apgalvots:

Attaisnošana.. joprojām ir galvenais jautājums, kas nosaka atšķirības kristīgo baznīcu starpā.

Mārtiņš Luters piekristu šādam Romas katoļu atzinumam, ka mūsdienās baznīcas vienu no otras šķir Bībeles attaisnošanas mācības atšķirīgā izpratne.

Lasīt tālāk »