18. Ko mums jāsaprot ar vārdu Dievs?Tu redzi arhīvu par attaisnošana ticībā

Jēzus Kristus ir gluži kā brīnišķīgs dārgakmens

“Tad nu jums, kas ticat, dārgs ieguvums, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlēji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt, un klints, pie kuras piedauzās.” [1.Pēt.2:7]

Jēzus Kristus ir gluži kā brīnišķīgs dārgakmens

Lasīt tālāk »Būt Ābrahama bērniem

Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni. [Gal.3:7]

būt Ābrahama bērniem

Lasīt tālāk »


Šausminošais grēks

Es nenoliedzu Dieva žēlastību; jo, ja bauslībā ir taisnība, tad Kristus velti ir miris. [Gal.2:21]

Šausminošais grēks

Lasīt tālāk »


Attaisnošana ir kā tiesas spriedums

Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. [Rom.5:1-2]

Attaisnošana ir kā tiesas spriedums

Lasīt tālāk »


Būt par Dieva bērniem

Jūs jau visi ticēdami uz Jēzu Kristu esat Dieva bērni. [Gal.3:26]

būt par Dieva bērniem

Lasīt tālāk »