15. Par ko Dievs runā pirmajā plāksnē?Tu redzi arhīvu par attaisnošana Kristus dēļ

Rādīt pestīšanas ceļu

Par Viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu. [Ap.d.10:43]

Rādīt pestīšanas ceļu

Lasīt tālāk »