94. Kāds sods skar sestā baušļa pārkāpējus?



Tu redzi arhīvu par atspirdzinājums

Par neizsīkstošu avotu

Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai. [Jņ.4:14]

Par neizsīkstošu avotu

Lasīt tālāk »



Patvērums

Dvēselē nemiers
Kas remdinās to?

patvērums Kristū

Lasīt tālāk »