335. Vai kāds cits kristietis, ne tikai draudzes gans, var pasludināt grēku piedošanu?Tu redzi arhīvu par atrast Dievu

Kas ES ESMU?

Es esmu atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja, un tautām, kas Manu Vārdu nepiesauca, Es saku: “Še Es esmu! Še Es esmu!” (Jes.65:1)

Kas ES ESMU?

Lasīt tālāk »Dieva karogs

Un notiks tanī dienā: tautas meklēs Isaja saknes atvasi, kas viņām ir par karogu, un tās mājvieta būs pilna godības. (Jes.11:10)

Dieva karogs

Lasīt tālāk »