183. Ko Jēzus dara, būdams mūsu augstais priesteris?Tu redzi arhīvu par atjaunošanãs

Reformācija ir atgriešanās un Baznīcas atjaunošana, ko veic Svētais Gars

Lutera jubilejas mums sniedz iespēju gozēties agrāka notikuma staros un gūt apstiprinājumu mūsu uzskatiem. Var gan arī gadīties, ka mēs norādām uz to, cik tālu izpratnē par Baznīcu un teoloģiju esam attīstījušies no viduslaikiem līdz jaunajiem laikiem, apsteidzot Luteru, kā esam progresējuši, nonākot pie labākiem uzskatiem.

baznīcas atjaunošana

Lasīt tālāk »Izlīst no ādas

No brīvas gribas Viņš mūs ir dzemdinājis ar patiesības vārdu, lai mēs būtu Viņa radījumu pirmaji. [Jēk.1:18]

Izlīst no ādas

Lasīt tālāk »