328. Kā kļūst par sludinātāju?Tu redzi arhīvu par atceres diena

Dievs ir mūsu stiprā pils

“Jo zini, šodien Es tevi daru par stipru pili, par dzelzs balstu un par vara aizsargmūri pret visu šo zemi, pret Jūdas ķēniņiem, pret viņu augstākiem pārvaldniekiem un priesteriem un pret visiem šīs zemes iedzīvotājiem. Un, kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo Es esmu ar tevi, lai tevi pasargātu!” – saka Tas Kungs. (Jer.1:18-19)

Dievs ir mūsu stiprā pils

Lasīt tālāk »