215. Ko līdz ar ticību tevī vēl ir modinājis Svētais Gars?Tu redzi arhīvu par apsolījums uz mūžīgo dzīvību

Vārds, kas šķīstī

“Te Viņam pretim nāca desmit spitālīgi vīri, tie apstājās no tālienes un paceltā balsī sauca: “Jēzu, Meistar, apžēlojies par mums!”" (Lk.17:12-13)

Vārds, kas šķīstī

Lasīt tālāk »