7. Kādēļ Dievs mums ir devis Bībeli?Tu redzi arhīvu par apskaidrošanas Gars

Vai ticīgo vajāšana jebšu sods pēc nopelna?

Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat! Jo apskaidrošanas un Dieva Gars dus uz jums. Jo neviens no jums lai necieš, būdams slepkava vai zaglis, vai ļaundaris, vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet, ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet pagodina Dievu ar šo vārdu. [1.Pēt.4:14-16]

Vai ticīgo vajāšana jebšu sods pēc nopelna?

Lasīt tālāk »