345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?Tu redzi arhīvu par aplama sludināšana

Esiet modri

Es zinu, kāpēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku. No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi. [Ap.d.20:29-30]

Esiet modri

Lasīt tālāk »