55. Kā mums jāmīl savs tuvākais?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par apgraizīšana

Žēlastības līdzekļi Vecajā Derībā

Jēzus Kristus Evaņģēlijs, tas ir, žēlastības pilnā vēsts par grēku piedošanu ticībā apsolītajam Pestītājam, bija dievišķs žēlastības līdzeklis arī Vecās Derības laikā (Ap.d.15:11).

Žēlastības līdzekļi Vecajā Derībā

Lasīt tālāk »Jauns radījums ir Svētā Gara darbs

Jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. [Gal.6:15]

jauns radījums ir Svētā Gara darbs

Lasīt tālāk »


Būt Ābrahama bērniem

Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni. [Gal.3:7]

būt Ābrahama bērniem

Lasīt tālāk »


Apgraizīšana Kristū

Gluži kā [Vecās Derības] apgraizīšanā cilvēkam tiek nogriezts gabaliņš viņa miesas, tā arī tajā, ko Pāvils dēvē par Kristus apgraizīšanu, cilvēkam tiek kaut kas laupīts.?

kristīgā apgraizīšana

Lasīt tālāk »


Tikt apgraizītam nozīmē padarīt Kristu nevajadzīgu

Redziet, es, Pāvils, saku jums: ja jūs tiekat apgraizīti, tad Kristus jums nekādā ziņā nepalīdzēs. [Gal.5:2]

tikt apgraizītam

Lasīt tālāk »


 1  2 »